မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသောလက်လီလုပ်ငန်း (Retailing Industry) ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း

လစဉ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်များ

သင်တန်းကျောင်း

1 Certificate in Customer Service & Retail Selling Skills Code: 081700
2 Certificate in Retail Marketing Skills Code: 081701
3 Certificate in Retail Management Skills Code: 081702
4 Certificate in Selling and Sale Management Skills Code: 081703
5 Certificate in Human Resources Management Skills Code: 081704
6 Certificate in Retail Visual Merchandising Management Skills Code: 081705
7 Certificate in Retail Employee Career Preparedness Code: 081706
8 Certificate in Retail Store Operation Management Skills Code: 081707
9 Certificate in Retail Buying and Merchandising Management Skills Code: 081708
10 Certificate in Retail Mall Management Skills Code: 081709
11 Certificate in Entrepreneurship and Small Business Management Skills Code: 081710
12 Certificate in Real Estate and Retail Space Management Skills Code: 081711
13 Certificate in Retail Advertising Management and Sale Promotion Skills Code: 081712
14 Certificate in Warehousing and Supply Chain Management Skills Code: 081713
15 Certificate in Retail Category Management Skills Code: 081714
16 Certificate in Retail  Financial Management Skills Code: 081715
17 Certificate in Customer Service Professional Code: 081716
18 Certificate in Development Skills for Brand Consultant (BC)

Promotion Girl     (PG)

Brand Advisor      (BA)

Customer Service Advisor (CSA)

Code: 081717

Advanced Certificate Level

1 Advanced Certificate in Retail Sales and Cutomer Services Code:081800
2 Advanced Certificate in Retail Management Functional Principles and Practices Code:081801

Diploma Level

1 Diploma in Strategic Retail Management Code:081900

သင်ကြားမှုပုံစံနှင့်နည်းစနစ်များ

  •  ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ မှတ်စုများနှင့်စာရေးကိရိယာများ ပြည့်စုံစွာအသုံးပြုသင်ကြားခြင်း နှင့် သင်တန်းသား ဗဟိုပြု သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များ
  • အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။ အဖြေရှာခြင်းနည်းစနစ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို တင်ဆက်ပြောဆိုခြင်း နှင့် ဖြေရှင်းခြင်းပုံစံများ
  • အတွေးအခေါ်နှင့်နည်းစနစ်မဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ ကစားနည်းများ နှင့် အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းများ

# ပိုမိုထိရောက်သောသင်ကြားမှုများအတွက် တန်းခွဲတစ်ခုလျှင် သင်တန်းသား (၅၀)ဦးအထိသာ လက်ခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ် ပါသဖြင့် နေရာအတွက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါရန် အထူးပင် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊ #

သင်တန်းရေးရာဌာန

Address :အမှတ်(၂၁) ၊ ဒုတိယထပ် ၊ အသောကလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း ၊
တာမွေ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone :09254848963 / 09254848965/  09254848965
Email school@retailmastergroup.com
inquiry@retailmastergroup.com
Facebook : https://www.facebook.com/retailmastergroup
Web : www.retailmastergroup.com

Published in Our Service