အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း

“Retail Master Consultancy Service Group” လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် အချိန်မရွေး ဝယ်ယူနိုင်သော လက်လီကုန်မျိုးစုံဆိုင်များ၊ အသေးစား လက်လီရောင်းချသောဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများ ၊ ဈေးဝယ်စင် တာများ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသော လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် အခြားအမျိုးမျိုးသော ပုံစံကွဲပြားသည့်လက်လီရောင်းချသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင် ရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များကို လမ်းညွှန် အကြံပေးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းရှိ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ဖြစ်ပါ သည်။

Download here to get more information >> Consultancy Service Form

Published in Our Service