ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း Retail Master Retail School ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ရက္ တနလၤာေန့ မွစတင္၍ အမွတ္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ေညာင္တုန္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ပထမဆံုးစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (Certificate in Customer Service & Retail Selling Skills – Code: 081700) ကို ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ မွစတင္၍ သင္တန္းအပ္ႏွံမွဳမ်ားကို စတင္ လက္ခံ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမွဳမ်ားအတြက္ တန္းခြဲတစ္ခုလ်ွင္ သင္တန္းသား (၂၀-ဦး) အထိသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

    လစဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အဆင့္မ်ား

Certificate Level

(1) Certificate in Customer Service & Retail Selling Skills Code: 081700

(2) Certificate in Retail Marketing Skills Code: 081701

(3) Certificate in Retail Management Skills Code: 081702

(4) Certificate in Selling and Sale Management Skills Code: 081703

(5) Certificate in Human Resources Management Skills Code: 081704

(6) Certificate in Retail Visual Merchandising Management Skills Code: 081705

(7) Certificate in Retail Employee Career Preparedness Code: 081706

(8) Certificate in Retail Store Operation Management Skills Code: 081707

(9) Certificate in Retail Buying and Merchandising Management Skills Code: 081708

(10) Certificate in Retail Mall Management Skills Code: 081709

(11) Certificate in Entrepreneurship & Small Business Management Skills Code: 081710

(12) Certificate in Real Estate and Retail Space Management Skills Code: 081711

(13) Certificate in Retail Advertising Management & Sale Promotion Skills Code: 081712

(14) Certificate in Warehousing and Supply Chain Management Skills Code: 081713

(15) Certificate in Retail Category Management Skills Code: 081714

(16) Certificate in Retail Financial Management Skills Code: 081715

(17) Certificate in Customer Service Professional Code: 081716

(18) Certificate in Development Skills for Brand Consultant (BC), Promotion Girl (PG), Brand Advisor (BA), Customer Service Advisor (CSA) Code: 081717

 

Advanced Certificate Level

(1) Advanced Certificate in Retail Sales and Customer Services Code: 081800

(2) Advanced Certificate in Retail Management Functional Principles and Practices Code: 081801

Diploma Level

(1) Diploma in Strategic Retail Management Code: 081900

 သင္တန္းမ်ားကုိ စိတ္ပါ၀င္စားပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္……….

Address

: အမွတ္(၂၁) ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ အေသာကလမ္း ၊ ေက်ာက္ေၿမာင္း ၊
တာေမြ ၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

Phone

:09254848963 / 09254848965/  09254848965

Email

school@retailmastergroup.com
inquiry@retailmastergroup.com

Facebook

: https://www.facebook.com/retailmastergroup

Web

: www.retailmastergroup.com

 

Published in Articles